LIDINGÖ VINSÄLLSKAP

– umgås med vin på ett lättsamt sätt

Nästa provning sker efter sommaren