LIDINGÖ VINSÄLLSKAP

– umgås med vin på ett lättsamt sätt

Kallelse till Årsmöte 2018 för Lidingö Vinsällskap

Den 8 april 2019 kl.17.40, Lidingö Golfrestaurang

1. Bifogat översänds verksamhetsberättelsen 2018 för Lidingö Vinsällskap.

2. Bifogar förslag till dagordning för årsmötet.

3. Styrelsens förslag till nya stadgar för LVS.

4. Bifogar vinkällarlista för 2018-12-31

5. Bifogat Valberedningens förslag på styrelse för 2019

Resultat- och balansräkning för 2018 kommer att finnas tillgängligt vid Årsmötet.

Styrelsen för Lidingö Vinsällskap ser fram emot att så många som möjligt kommer till Årsmötet.

Hjärtligt välkomna till Årsmötet där det också serveras lite champagne. Ingen anmälan behövs.

Lidingö 16 mars 2019
Styrelsen för Lidingö Vinsällskap