LIDINGÖ VINSÄLLSKAP

– umgås med vin på ett lättsamt sätt

Nästa provning sker förhoppningsvis hösten 2020.